Поточний номер

№ 11 (2018): Психологія: реальність і перспективи

Збірник наукових праць містить статті з актуальних проблем психології. Опубліковані
матеріали можуть бути корисними для науковців, практичних психологів, вихователів, учителів,
викладачів та студентів вищих навчальних закладів.

Опубліковано: 2019-02-22

Статті

Переглянути всі випуски

«Психологія: реальність і перспективи» – збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету, у якому висвітлюються результати теоретичних та емпіричних досліджень у галузі психологічної науки.
Рік заснування: 2013
Засновник: кафедра вікової та педагогічної психології Рівненського державного гуманітарного університету
Свідоцтво про реєстрацію : Серія КВ № 18713-7513Р
Періодичність виходу: 2 рази на рік ( перший випуск - грудень; другий – квітень)
ISSN: 2518-7503
Збірник внесено до Переліку наукових фахових видань України з психології
(Рішення Атестаційної колегії МОН України від 29.09.2016 р. та Наказу МОН від 07.10.2016 р. № 122)

У збірнику висвітлюється широкий спектр теоретичних та емпіричних наукових розробок у різних галузях сучасної психологічної науки і практики. Аналізуються психологічні аспекти життєдіяльності соціальних спільнот та особистості; розглядаються проблеми її розвитку та формування на різних етапах онтогенезу. Матеріали збірника зорієнтовані на науковців, викладачів, студентів, практикуючих психологів, педагогів та соціальних працівників.