КОНЦЕПТУАЛЬНА СТРУКТУРА ФЕНОМЕНУ «СУБ’ЄКТИВНЕ БЛАГОПОЛУЧЧЯ» ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ВИМІРЮВАННЯ

  • О. О. АБРАМЮК ЛНУ імені І. Франка
  • А. С. ЛИПЕЦЬКА ЛНУ ім. І. Франка
Ключові слова: благополуччя, щастя, суб’єктивне благополуччя, психологічне благополуччя, компоненти суб’єктивного благополуччя, Якість життя

Анотація

У статті розглянуто та структуровано існуючі підходи до поняття благополуччя. Вирізнено та обґрунтовано феномен суб’єктивного благополуччя з поміж ряду інших подібних за змістом концептів, виділено його основні структурні компоненти. Здійснено аналіз існуючих підходів емпіричного вивчення благополуччя, наголошено на відсутності універсальної методики дослідження суб’єктивного благополуччя та доцільності поєднання існуючого інструментарію діагностики для врахування всього спектру чинників, що впливають на переживання суб’єктивного благополуччя особистістю.

Опубліковано
2019-02-23

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##

##plugins.generic.recommendByAuthor.noMetric##