ДИСПОЗИЦІЙНА ДЕТЕРМІНАЦІЯ НЕПРОДУКТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ МІЖ ДІТЬМИ

  • В. І. БЕЗЛЮДНА Рівненський державний гуманітарний університет
  • Л. П. ОСЬМАК Рівненський державний гуманітарний університет
Ключові слова: соціальна взаємодія, спілкування, співпраця, непродуктивна взаємодія, дошкільний період

Анотація

Стаття висвітлює результати теоретичного і емпіричного аналізу проблеми сутності соціальної взаємодії, її стильових характеристик, особливостей неконструктивної взаємодії між дітьми у період старшого дошкільного віку. Здійснено аналіз особистісних спонук, які знижують ефективність спілкування та співпраці між дітьми. Обгрунтовується, що прагнення до домінування, визнання, самопрезентації, мотив дружби можуть видозмінювати стосунки між дітьми у процесі взаємодії та приводити до зниження її ефективності.

Опубліковано
2019-03-02

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##

##plugins.generic.recommendByAuthor.noMetric##