МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ В УМОВАХ ВЗО

  • Т. П. БЕРЕЗЮК Рівненський державний гуманітарний університет
Ключові слова: професійна компетентність, менеджери, професійна компетентність майбутніх менеджерів, вища освіта, сфера обслуговування, навички

Анотація

У статті систематизовано теоретичні і практичні складові формування професійної компетентності майбутніх менеджерів. Виокремлено актуальні завдання із удосконалення цього процесу для закладів вищої освіти і побудовано модель формування професійної компетентності фахівців із менеджменту. Проаналізовано наукові роботи зарубіжних і вітчизняних дослідників у галузі менеджменту, психології, педагогіки, внаслідок чого наведено визначення понять «компетентність», «професійна компетентність» та визначено їх вплив на формування умінь майбутніх менеджерів в умовах вищих навчальних закладів.

Опубліковано
2019-03-04

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##

##plugins.generic.recommendByAuthor.noMetric##