СОЦІАЛІЗАЦІЯ ПІДЛІТКІВ В СЕРЕДОВИЩІ МОЛОДІЖНИХ СУБКУЛЬТУР

  • А. В. КАРПОВА Рівненський державний гуманітарний університет
Ключові слова: підлітковий вік, молодіжна субкультура, соціалізація особистості, особливості субкультур, соціальна ідентифікація, самоідентифікація

Анотація

У статті подано науково-теоретичний огляд вітчизняних та зарубіжних досліджень, присвячених проблемі впливу молодіжних субкультур на процес соціалізації особистості у підлітковому віці. Розглядаються психологічні особливості субкультур як однієї з рушійних сил соціалізації особистості. Розкрито механізми формування молодіжних субкультур, а також проаналізовано місце молоді у субкультурах. Здійснено аналіз поведінки особистості, яка формуються під впливом молодіжних угруповань, а також аналіз теорії причин входження підлітків у середовище молодіжних субкультур. Розглянуто феномен молодіжної субкультури як індикатора соціально-культурного порядку, який виявляє, демонструє, утверджує як позитивні досягнення попередніх поколінь, так і негативні тенденції сучасного розвитку суспільства. Проаналізовано позитивний і негативний вплив субкультур на формування особистості у підлітковому віці.

Опубліковано
2019-03-04

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##

##plugins.generic.recommendByAuthor.noMetric##