ПСИХОЛОГІЧНІ ПРИЙОМИ ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В ПРОЦЕСІ ПОЗАУРОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  • Л. М. КУЛАКОВА Рівненський державний гуманітарний університет
  • Р. С. КУЛАКОВ Рівненський державний гуманітарний університет
Ключові слова: моральні цінності, моральна культура, моральні переконання, моральні почуття, молодші школярі, позаурочна діяльність, художня література

Анотація

Стаття присвячена аналізу проблеми формування моральних цінностей у дітей молодшого шкільного віку як однієї з найважливіших у рамках Нової української школи, де формування в дітей загальнолюдських духовних цінностей та орієнтирів є одним із пріоритетних напрямів. У статті охарактеризовано роль школи у формуванні моральних цінностей особистості, зокрема у процесі позакласної та позаурочної діяльності. Висвітлено роль художньої літератури як одного із найважливіших засобів формування моральних цінностей у молодших школярів. У статті систематизовано прийоми роботи з художнім твором, що спрямовані на формування моральних цінностей у дитини, та здійснено детальний аналіз кожного з них.

Опубліковано
2019-03-06

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##

##plugins.generic.recommendByAuthor.noMetric##