ВПЛИВ РІВНЯ ДОМАГАНЬ НА ПРАГНЕННЯ ДО САМОАКТУАЛІЗАЦІЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

  • О. Г. СТАВИЦЬКА Рівненський державний гуманітарний університет
  • Ю. В. БУНЕЧКО Рівненський державний гуманітарний університет
Ключові слова: самоактуалізація, рівень домагань, самореалізація, саморозвиток, потреба, мотивація, самооцінка, успіх

Анотація

У статті здійснена спроба теоретичного узагальнення сучасних наукових доробок з актуальної проблеми самоактуалізації і самореалізації особистості у юнацькому віці. Проаналізовані особливості рівня домагань та самоактуалізації студентів-психологів. Наукова розвідка презентує результати емпіричного дослідження особливостей впливу рівня домагань на прагнення до самоактуалізації особистості в юнацькому віці як важливих чинників особистісного розвитку, психічного здоров’я, можливості досягнення успіху та повнішої реалізації свого внутрішнього потенціалу.

Опубліковано
2019-03-06

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##

##plugins.generic.recommendByAuthor.noMetric##