РОЛЬ І МІСЦЕ АРТ-ТЕРАПІЇ У ФОРМУВАННІ КОМУНІКАТИВНИХ НАВИЧОК ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

  • Н. О. ЧОРНОУС Рівненський державний гуманітарний університет
Ключові слова: діти з особливими потребами, арт-терапія, техніки арт-терапії, комунікативні навички

Анотація

У статті теоретично обґрунтовано результати експериментальної перевірки системи роботи з формування комунікативних навичок дітей із особливими потребами засобами арттерапії, які реалізуються в умовах навчальних закладів та визначають мету, принципи, та зміст, форми в роботі дефектологів. У змісті статті доводиться, що комунікативні навички є засобом здійснення мовленнєвого спілкування. Виявлено, що комунікативні навички й спілкування становлять багатоплановий процес, потрібний для організації контактів між людьми в ході спільної діяльності. З’ясовано, що представлені техніки арт-терапії при умові використання їх у корекційно-розвивальній роботи з дітьми з особливими потребами сприятливо впливають на формування у них комунікативних навичок.

Опубліковано
2019-03-06

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##

##plugins.generic.recommendByAuthor.noMetric##