АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ РЕФЛЕКСІЇ

  • Н. О. ЯЦЮК Рівненський державний гуманітарний університет
Ключові слова: рефлексія, рефлексивно-психологічні технології, рефлексивні практики, рефлексивний аналіз, групова рефлексія, стимули для рефлексії, ситуативна рефлексія, рефлексивна свідомість, рефлексивна компетентність

Анотація

Стаття присвячена аналізу тематики та напрямків сучасних досліджень рефлексії у зарубіжній та вітчизняній психології. Показано, що витоки сучасних психологічних уявлень про рефлексію сформувалися у традиції філософської думки від античних часів. Складність сучасних умов розвитку актуалізує дослідження рефлексії та зумовлює різноманітність тематики. Рефлексію вивчають як механізм духовно-морального становлення особистості, як чинник вікового розвитку, як системоутворювальну якість професіоналів у різних сферах, як механізм навчання, професійної підготовки, особистісного та професійного зростання. Констатовано, що новітні дослідження рефлексії не структуровані на окремі цілісні школи. Перспективи подальших розвідок пов’язані з аналізом соціокультурної та особистісної рефлексії як ресурсів усвідомлення та подолання природних та соціальних криз.

Опубліковано
2019-03-06

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##

##plugins.generic.recommendByAuthor.noMetric##