Оформлення матеріалів

Загальні вимоги до оформлення матеріалів публікації:

Обсяг статті: 12-14 сторінок.

Шрифт: Тime New Roman, розмір: 14, інтервал: 1,5, відступи: по 2,0 см, абзацний відступ: 1,25.

Структура статті повинна включати: анотацію (українською та російською мовами), постановку проблеми; аналіз останіх досліджень та публікацій; формулювання цілей статті; виклад основного матерілу; висновки та перспективи подальших розвідок; список використаних джерел (із наступним транслітераційним перекладом), розширену анотацію на англійській мові.

Список використаних джерел подається за вимогами ВАК (Бюлетень ВАК України, № 3, 2008). Посилання на використанні джерела оформляються в квадратних дужках (джерела повинні бути не старіші 20-25 років).

Після списку використаних джерел подається транслітераційний переклад списку використаних джерел (посилання на транслітераційний переклад в онлайн режимі для російськомовних джерел: http://translit.ru/; для україномовних джерел: http://translit.kh.ua).

 

Зразок оформлення матеріалів статті

УДК 159.923.2  ………………………………………………………………….О. Р. Ковальчук

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ ОСОБИСТОСТІ

Стаття присвячена аналізу…..(обсяг резюме не менше 10 рядків)

Ключові слова:….(8-10 слів)

Статья посвящена ……( резюме на російській мові не менше 10 рядків)

Ключевые слова……...(8-10 слів)

Постановка проблеми. Питання…….

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Формулювання цілей статті.

Виклад основного матеріалу дослідження.

Висновки та перспективи подальших розвідок

Список використаних джерел (не менше 6 джерел)

References (не менше 6 джерел)

M.P. Kovalchuk THEORETICAL AND METHODOLOGICAL PROBLEMS OF PERSONALITY PSYCHOLOGY

Обсяг анотації  на англійській мові не менше 20 рядків  (1800 знаків)

Key words: (англійською мовою 8-10 слів).