Рецензування

Процес рецензування статей редакцією збірника «Психологія : реальність і перспективи» Рівненського державного гуманітарного університету

Усі статті надсилаються на розгляд одному із членів редакційної колегії (двостороннє «сліпе» рецензування – double-blind – ні автор, ні рецензент не знають один одного).

Рецензент аналізує статтю на достовірність отриманих результатів, їх актуальність та новизну, а також практичну цінність з рекомендаціями до публікації статті.

На підставі проведеного рецензування автор може отримати одну з таких відповідей:

а) статтю прийнято до друку;

б) рекомендовано відредагувати статтю;

в) автору відмовлено в публікації статті.